Kaikki arkkitehtuurista

Suomalainen arkkitehtuuri saa aina toisinaan osakseen haukkuja milloin betonirakentamisesta, milloin laatikkomaisista taloista. Tätä nykyajan arkkitehdit ovat kuitenkin pyrkineet rikkomaan 2010-luvulla. Toisaalta pitää myös muistaa, että suomalaisen silmää miellyttää yksinkertaisuus ja selkeys. Tästä on vedetty yhteyksiä jopa Japaniin saakka, jossa samanlainen tyyli on suosittua ja näillä kahdella maalla on yllättävän paljon opittavaa toisiltaan.

20 Sep 2021